gygra.no
Metodekurs skred i alpint/ nordisk- 14.-17. februar
Kvalifiserende skredkurs i Norsk Fjellsportforum sin skredstige. Metodekurs skred går over 4 dager. Kurset dannar grunnlaget for instruktørar til dagskurs, grunnkurs og fagsamling skred. Metodekurs skred skal gje deltakarane inngåande kunnskap om teoretisk og praktisk terrengvurdering, identifisering av skredproblem i snodekket, gruppedynamikk på tur i rasende fjell og kameratredning. Opptakskrav For å ta metodekurs skred kreves det bla solide ferdigheiter i