guvengeridonusum.com
Türkiye’de ve Dünya’da E-atık - Güven Geri Dönüşüm
Türkiye’de ve Dünya’da E-atık 2014 yılında hazırlanan Birleşmiş Milletler e-atık izleme raporuna göre dünyada yıllık yaklaşık 42 milyon ton elektronik atık ortaya çıktı.