guvengeridonusum.com
Geri Dönüşüm - Güven Geri Dönüşüm
Geri Dönüşüm Geri dönüşümün ne olduğu ve geri dönüşüm tanımı özellikle 1990’ların sonundan itibaren dünya literatürünü meşgul eden bir tanımlama olarak ifade edilebilirken çöp ve atık maddelerin işlenerek tekrar istifade edilebilmesi için ikincil hammadde elde etme işlemi olarak da tanımlanabilir.