guusvanholland.com
Moet ik mijzelf dan afzonderen of laten inmetselen?
Vanuit mijn nederige bosverblijf zie ik mezen, merels, gaaien, duiven en andere vogels mijn zaadcontainer bestormen. Ze zijn met velen. Durven ze wel met z’n allen! Meer sympathie gaat uit naar de …