guuran.wordpress.com
Vänsterpartiet kräver mer!
Regeringen kommer att under året lägga ett förslag om en ytterligare reserverad månad för föräldraledighet. Det innebär att respektive förälder har tre månader föräldraledighet som den andre föräld…