guuran.wordpress.com
Arbetsförmedlingen ska hushålla väl med statens medel
2010 beslutade den borgerliga regeringen om att lägga om systemet för integrationspolitiken. Ansvaret lades på Arbetsförmedlingen att ta över ansvaret från kommunerna. Det förmenta syftet var att s…