guuran.wordpress.com
Är det bra med anställningsstöd?
Dagens Nyheter konstaterar i en artikel att Arbetsförmedlingen under de senaste åren har betalt ut 73 miljarder kronor i anställningsstöd till privata företag. Det är verkligen väldigt mycket penga…