guuran.wordpress.com
Skolans bästa måste väga tyngre än partitaktik
I ett debattinlägg inbjuder regeringen de borgerliga partierna till diskussioner om den svenska skolan. De hoppas att med decemberöverenskommelsen det ska infinna sig ett ett nytt samtalsklimat mel…