guuran.wordpress.com
Läxrut bidrar ej till en likvärdig skola
För några år sedan införde den tidigare borgerliga regeringen ett skatteavdrag för privat finansierad läxhjälp. Den nu sittande regeringen föreslår i sitt budgetförslag att detta skatteavdrag som a…