guuran.wordpress.com
Det krävs gymnasieexamen för att få jobb
I en insändare kritiserar Roger Haddad och Jan Björklund regeringens förslag om att införa obligatorisk gymnasieutbildning. De skriver raljerande … ”att alla elever ska tvingas att bli …