guuran.wordpress.com
Läkarna ska avgöra arbetsförmågan vid kortare sjukfall
… har tydligen prövat en modell där sjukskrivande läkare faktiskt är den som gör bedömningen om rätten till sjukpeninning i kortare sjukfall (upp till 60 dagar) och där sjukdomen faller inom …