guuran.wordpress.com
Gillar ej offentlighetsprincip
Friskolornas riksförbund har låtit genomföra en undersökning över vilka regleringar som skulle få förbundets medlemmar att inte driva vidare sin verksamhet. En hög andel skulle lägga ned sin verksa…