guuran.wordpress.com
Det behövs en bättre sjukförsäkring
Under gårdagen presenterade LO en vitbok om sjukförsäkringen. Rapporten ”Feltänkt och felgjort – en vitbok om sjukförsäkringen” redovisar de senaste årens utveckling med sjukförsä…