guuran.wordpress.com
Det handlar om social utsatthet
Sverigedemokraterna (SD) har lagt pengar på en något uppmärksammad affischkampanj i Stockholm. Man markerar där sin ovilja mot vad de kallar ”organiserat tiggeri”. De antyder därmed att…