guuran.wordpress.com
Det behövs inte mer betyg!
Regeringens utspel om att införa betyg redan i fjärde klass verkar inte ha mottagits med något större klang eller jubel. Forskarnas, lärarnas fackliga organisationer och allianspolitikernas entusia…