guuran.wordpress.com
De långtidsarbetslösa blir allt fler
Arbetsförmedlingen kan rapportera att arbetslösheten har minskat något. Det är tydligen den korta arbetslösheten som svarar för denna totala minskning. Däremot fortsätter den långvariga arbetslöshe…