guuran.wordpress.com
Det är riksdagen som stiftar lagar
Det rapporteras att en privatperson, med ekonomiskt stöd från Skattebetalarnas förening, har begärt förhandsbesked om den statliga inkomstskatten av skatterättsnämnden. Bakgrunden till detta är ju …