guuran.wordpress.com
Om borgerligt utanförskap
Tidningen Arbetet har tagit sig före att räkna på nivån på, det så kallade, utanförskapet. Tidningen har räknat på samma sätt som när de borgerliga partierna etablerade begreppet. Vad man funnit är…