guuran.wordpress.com
Stabilt opinionsläge
Ekot rapporterar att den sammanställning som Novus gjort av opinionsläget visar på röd-grön majoritet (50.5 % mot 38.8 %). Socialdemokraterna och Miljöpartiet är tillsammans större än de fyra reger…