guuran.wordpress.com
En för alla – alla för en
De borgerliga partierna har valt att hålla hårt fast vid den formel som gett dem regeringsmakten två val å rad. Men det är en formel med stora risker med tanke på det opinionsmässiga läge som två a…