guuran.wordpress.com
Pensionera monarkin!
Dagens Nyheter har låtit opinionsinstitutet Ipsos ställa två frågor till det svenska folket (eller ca 1.100 av dem): Ska monarkin behållas eller avskaffas? Ska kungen lämna tronen till förmån för k…