guuran.wordpress.com
Är vinst enda drivkraften för att bedriva god skolverksamhet?
Den svenska friskolereformen är unik i det avseendet att den tillåter vinstdrivande företag att bedriva skolverksamhet. Detta faktum har ju skapat en del debatt i samband med att den stora aktören …