guuran.wordpress.com
Ska parterna kunna stoppa jobbinvandring?
Från tid till annan diskuteras den svenska lagstiftningen kring arbetskraftsinvandring. Sverige har idag kanske världens generösaste lagstiftning i det avseendet. Systemet bygger på att den enskild…