guuran.wordpress.com
Om att bolla med uppsagda
Sedan 2004 finns ett avtal tecknat mellan LO och Svenskt Näringsliv om omställningsstöd. Enligt detta avtal ska personer som sägs upp pga arbetsbrist få hjälp och stöd att komma till en ny anställn…