guuran.wordpress.com
(S)atsning på utbildningen
Socialdemokraterna aviserar en omfattande ekonomisk satsning på att utveckla den svenska skolan. Viktiga delar i paketet handlar om att minska klasserna för de yngsta eleverna och en satsning på at…