guuran.wordpress.com
Om att satsa på ökad kompetens
Sedan 2004 finns ett avtal om omställningsstöd tecknat mellan Svenskt Näringsliv (SN) och LO. Avtalet innebär att personer som blivit uppsagda pga arbetsbrist på företag som omfattas av kollektivav…