guuran.wordpress.com
Angeles fick silkessnöret
Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström har efter en sammantagen bedömning funnit att Arbetsförmedlingens generaldirektör ska lämna sitt uppdrag med omedelbar verkan. Det innebär i praktiken att An…