guuran.wordpress.com
Lööf och företagen
Ordföranden för rikets rikaste parti, Annie Lööf, har hållit hov/sommartal under tak på det fagra Djurgården i Stockholm. Enligt medias rapportering var temat för talet företag, företag, företag et…