guuran.wordpress.com
Om klyftors vara eller icke vara
I måndags var Erik Ullenhag och Carl B Hamilton publicerade med ett inlägg vari de hävdar att de ekonomiska klyftorna inte har ökat under den borgerliga regeringens tid vid makten. Deras tes är sna…