guuran.wordpress.com
Invandring en samhällsekonomisk vinst
OECD har granskat hur samhällsekonomin påverkas av invandringen i 27 granskade länder. De har funnit att i 26 av de 27 länderna betalar invandrare mer i skatter och avgifter än vad länderna betalar…