guuran.wordpress.com
De fristående skolorna är generösast med betygen
Svenska Dagbladet rapporterar att de ”fristående” friskolorna är mest generösa med att ge betyg och att rätta de nationella proven för sina elever. Jonas Vlachos, skolforskare och natio…