guuran.wordpress.com
Sätt stopp för det brutala utnyttjandet av människor!
Företrädare för fem fackliga organisationer inom LO skriver i ett inlägg om behovet av att reformera lagstiftningen om arbetskraftsinvandring. De pekar på de missförhållanden som uppmärksammats i m…