guuran.wordpress.com
Moderater säger sig vilja stävja och motverka missbruk
Gunnar Axén och Mikael Cederbratt går i ett debattinlägg till försvar för den generösa lagstiftningen om arbetskraftsinvandring. Man förstår av herrarnas argumentation att lagen i stort sett funger…