guuran.wordpress.com
Segregationen får allt större genomslag i den svenska skolan
Dagens Nyheter har i en artikel konstaterat att den svenska skolan får allt mer resurser i form av pengar och satsningar på lärare etc. Trots att den svenska skolan blir allt dyrare i drift försämr…