guuran.wordpress.com
Är inte arbetsrätten ett hinder för LO längre?
Under förra veckan sprack trepartsförhandlingarna mellan LO, Svenskt Näringsliv och regeringen om ett avtal om jobbpakt. Tidningen Fokus redogör för bakgrunden till diskussionerna och vad som hänt …