guuran.wordpress.com
Alliansen måste agera för att bekämpa organiserad brottslighet
Det har ju vid flera tillfällen framkommit att migrerande arbetare som anlänt till Sverige arbetar under avtals- och lagstridiga villkor. De fackliga organisationerna har därför föreslagit att lags…