guuran.wordpress.com
Ska lekmän som entreprenörer svara för skolans kunskapsuppdrag?
I lördags var professorn i historia och utbildningsvetenskap, Hans Albon Larsson, och professorn i religionshistoria, Anne-Christine Hornborg, publicerade med ett till utvecklingen i skolan kritisk…