guuran.wordpress.com
En senfärdig regering
Den 4 november 2011 intervjuades äldreminister Maria Larsson av DN i anledning av de skriverier som varit kring Carema. I intervjun sade hon att … Anställda måste visa civilkurage! Enligt art…