guuran.wordpress.com
Det är fritt fram att spendera hur mycket man vill
Dagens Nyheter skriver att det sedan 2007 inte finns några formella bestämmelser som reglerar myndigheters representation. Tomas Kjerf, utredare på Ekonomistyrningsverket, säger till tidningen att …