guuran.wordpress.com
Tvingas arbeta till villkor och löner som är sämre än för andra
Ella Niia och Per Persson, bägge representerande Hotell och Restaurangfacket (HRF), skriver idag på SvD Brännpunkt om det faktum att många migrantarbetare som fått arbete på restauranger i Sverige …