guuran.wordpress.com
Om att arbeta till 75
AMF har producerat en rapport (Vem kan jobba till 75?) som visar att allt fler personer (43 % av de tillfrågade) vill arbeta längre. Rapporten visar även att det finns tydliga regionala skillnader …