guuran.wordpress.com
Fler och längre sjukskrivningsperioder
Enligt siffror från Försäkringskassan verkar sjukskrivningarna öka igen. Det handlar både om fler personer och om att sjukperioderna blir längre. Antalet sjukfall ökade med 14 % 2011 jämfört med år…