guuran.wordpress.com
Besvärande fakta för Anders Borg
Dagens Nyheter rapporterar i en artikel att Sverige glider itu ekonomiskt. Den borgerliga regeringens politik har gynnat hushållen i paritet med deras inkomster – ju högre inkomst desto mer h…