guuran.wordpress.com
Långt dygns färd mot avtalsteckning
De opartiska ordförandena har lämnat över ett slutbud till parterna som förhandlar inom Industriavtalets ram. Svar ska lämnas till opo senast i morgon kväll kl. 18.00. Avvisas förslaget till avtal …