guuran.wordpress.com
Arbetsgivar-politisk samverkan
En annan säregenhet i den svenska modellen är att lönerna fastställs i kollektivavtal efter förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Centerpartiets och Folkpartiets politiska intentioner är in…