guuran.wordpress.com
Borgerligt testuggande
Benny Lindholm från organisationen ”Liberala studenter” har funnit orsaken till att ungdomar utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Det är fackets fel! Han menar att ”diskrimin…