guuran.wordpress.com
Kollektivavtal bättre än lagstiftning
Bangladesh regering har beslutat att fördubbla minimilönen till 3.000 taka/månad (ca 320 kr). Det är bra! Förslaget kommer från en kommission bestående av parterna på arbetsmarknaden. Det har dock …