guuran.wordpress.com
Stackars Urban
Urban Bäckström oroas av det höga tonläget från de fackliga organisationerna inom industrin. Å andra sidan kan man hävda att arbetsgivarna bidrar till detta. De har liten vilja till att förhandla k…