guuran.wordpress.com
Mindre pengar till ”omförsäkrade”
Från och med årsskiftet 09/10 ”omförsäkras” (som den borgerliga regeringen valt att kalla det) ett stort antal människor. Med det menas att de människor som nått gränsen för sjukpenning…