guuran.wordpress.com
Om att skruva åt och släppa till
Sveriges Kommuner och Landsting konstaterar att kostnaderna för försörjningsstöd har ökat med 1,2 miljarder kronor första halvåret. Orsaken är att arbetslösheten har ökat, att fler har lämnat a-kas…